พระธรรมโสภณ (ประสิทธิ์ ธมฺมปฺปสิทฺธิ) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมโสภณ (ประสิทธิ์ ธมฺมปฺปสิทฺธิ)


 
วัด วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระครูสังฆรักษ์
พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระครูวินัยธร
พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระครูปลัดอาจารวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูประสิทธิสารโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระประสิทธิสารโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิโมลี ปรีชาศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพประสิทธิโสภณ วิมลศาสนกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโสภณ วิมลธรรมประสิทธิ วิจิตรสีลาจารนิวิฐ พิพิธภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook