พระราชปริยัตยาลังการ (วิชัย ฐิตาจาโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชปริยัตยาลังการ (วิชัย ฐิตาจาโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
อายุ ๙๔ ปี
พรรษา ๗๖
มรณภาพ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดไทยการ์เดอร์โมน
ท้องที่ ประเทศนอร์เวย์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าอาวาสวัดบ้านบัว
 เจ้าอาวาสวัดไทยการ์เดอร์โมน

มรณกาล


     พระราชปริยัตยาลังการ (วิชัย ฐิตาจาโร ป.ธ.๔) มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลเยสแซม ประเทศนอร์เวย์ สิริอายุ ๙๔ ปี พรรษา ๗๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูปริยัตยานุศาสน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุนทรปริยัติเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัตยาลังการ สุวิธานวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook