พระเทพวงศาจารย์ (สำลี คุตฺตสีโล ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวงศาจารย์ (สำลี คุตฺตสีโล ป.ธ.๖)


 
เกิด ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐
อายุ ๗๓ ปี
พรรษา ๔๘
วัด วัดมหาธาตุ
ท้องที่ ยโสธร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะจังหวัดยโสธร
 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูศรีสุธรรมนิเทศก์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีรัตนาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนกวี ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวงศาจารย์ ศีลาจารโสภิต บริหารศาสนกิจธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook