พระครูอุปถัมภ์ปุญญาคม (พิพัฒน์ ผลปุญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระครูอุปถัมภ์ปุญญาคม (พิพัฒน์ ผลปุญฺโญ)


 
อายุ ๖๓ ปี
พรรษา ๔๒
วัด วัดห้วยคิง
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ [1]
 เจ้าอาวาสวัดห้วยคิง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูอุปถัมภ์ปุญญาคม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook