พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร)


 
เกิด ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
มรณภาพ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดบ้านใหม่
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ
 เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่

มรณกาล


     พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูวรธรรมานุสิฐ

ผู้แนะนำข้อมูล


นพพล ใจจันทร์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook