พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ป.ธ.๔ ,ดร.)


 
เกิด ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๙๔ ปี
พรรษา ๗๓
วัด วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ท้องที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
 เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเทศธรรมรังษี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลรังษี สุธีวิเทศศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๘๕

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook