พระกิตติวราภรณ์ (กิตติ กิตฺติปาโล ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระกิตติวราภรณ์ (กิตติ กิตฺติปาโล ป.ธ.๕)


 
อายุ ๗๖ ปี
มรณภาพ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระกิตติวราภรณ์ (กิตติ กิตฺติปาโล ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๔๐ น. สิริอายุ ๗๖ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีวิศาลคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติวราภรณ์ [1]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook