พระครูสีลคุณโสภิต (จำลอง) - พระสังฆาธิการ

พระครูสีลคุณโสภิต (จำลอง)


 
วัด วัดศรีดอนชัย
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย
 เจ้าคณะตำบลสันทราย

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูสีลคุณโสภิต

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook