พระศรีกิตติโสภณ (สิทธิพร สุวุฑฺโฒ ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระศรีกิตติโสภณ (สิทธิพร สุวุฑฺโฒ ป.ธ.๙)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๖๙ ปี
พรรษา ๔๗
วัด วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A.


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๒๘ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ.๒๕๓๔ พธ.บ.
พ.ศ.๒๕๔๐ M.A. (สาขาสังคมวิทยา)
พ.ศ.๒๕๔๑ M.A. (สาขาเศรษฐศาสตร์)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีกิตติโสภณ

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๘๘

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook