พระศรีธรรมเมธี (ชาดก ปิยธมฺโม ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระศรีธรรมเมธี (ชาดก ปิยธมฺโม ป.ธ.๙)


 
อายุ ๗๘ ปี
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดหิรัญรูจี วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 เจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร

มรณกาล


     พระศรีธรรมเมธี (ชาดก ปิยธมฺโม ป.ธ.๙) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีธรรมเมธี [1]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook