พระปริยัติสารเวที (ทองสุข สุทฺธสิริ ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระปริยัติสารเวที (ทองสุข สุทฺธสิริ ป.ธ.๗ ,ดร.)


 
เกิด ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๓ ปี
พรรษา ๔๓
วัด วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, ศน.บ., อ.ม.


การศึกษา

พ.ศ.๒๕๒๖ ศน.บ.
พ.ศ.๒๕๔๑ อ.ม.
พ.ศ.๒๕๕๐ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

รองอธิการบดี มมร.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีวิศาลคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติสารเวที

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook