พระอธิการโยธิน ญานวโร | พระสังฆาธิการ

พระอธิการโยธิน ญานวโร


 
อายุ ๔๓ ปี
พรรษา ๒๓
มรณภาพ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดเจ้าชัย
ท้องที่ ลำพูน
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 501

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเจ้าชัยที่มา


เทศบาลตำบลป่าสัก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook