พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙
อายุ ๔๒ ปี
อุปสมบท ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
พรรษา ๒๒
วัด วัดหนัง ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., รป.ม.


การศึกษา

สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๒ พธ.บ.
พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๘ รป.ม.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิเชียรโมลี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๐๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook