พระเทพสารสุธี (ทองปลิว มาสวโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสารสุธี (ทองปลิว มาสวโร ป.ธ.๔)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๕๐
วัด วัดพุทธดัลลัส
ท้องที่ สหรัฐอเมริกา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๓ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
 เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูปลัดกัลยาณวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวรรณเมธี ศรีวิเทศศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารสุธี สีลาจารโสภณ โกศลวิเทศศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ถึง พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๗๕

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook