พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๑
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอป่าโมก
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพ - ธนบุรี (สมัยที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพ - ธนบุรี (สมัยที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๘  เป็น เลขานุการเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพ - ธนบุรี (สมัยที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น ผู้ช่วยปกครองพระสงฆ์สามเณร คณะกลาง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๙  เป็น เจ้าคณะเขตยานนาวา - สาทร
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๗  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวชิราภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิราภรณ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวีราภรณ์ สุนทรศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร สุนทรปริยัติคุณ วิบูลธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook