พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖)


 
เกิด ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๗
พรรษา ๖๖
วัด วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.ด.(กิตติ์)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เมื่ออายุ ๑๒ ปี ณ วัดตะกรุด ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ พระอุโบสถวัดทองนพคุณ คลองสาน โดยมี พระสังวรวิมล วัดทองนพคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดพรหมราช แต่เพิ่งมารับตราตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑

ฝ่ายการศึกษา

ประธานสภา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูธวัชชัยมุนี
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสีหราชสมาจารมุนี วีรภูมิบริรักษ์ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสีมาภรณ์ สาทรประชากิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสีมาภรณ์ สุนทรศีลสมาจาร ปริยัติญาณธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวรนายก สาธกธรรมวิจิตร ปริยัติกิจธาดา ราชสีมาคณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook