วัดใน จังหวัดสุรินทร์ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสุรินทร์


วัดบ้านจบก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดป่าเจ้าคุณ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปราสาท อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดป่าตาเมือน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดนิคมพัฒนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปรือ อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดป่าตาปางสำราญจิต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสมุด อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดกระวันหินโคน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดป่าบารมีธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดเชื้อเพลิง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดสี่เหลี่ยม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดโคกทมบรมจินดา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดป่าโคกขมิ้น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดเบญจศิลาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลไพล อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดโคกลาว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลไพล อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดกาบกระบือ
สังกัด จีนนิกาย
ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท
รายละเอียด


วัดสายกุหลาบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดโคกกรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดพนมพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดป่าทับทิม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดวารีวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดศรีสวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดใหม่ดงเย็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดตาลวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดป่าบ้านตรวจ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดปราสาททอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดป่าเทพพิทักษ์วนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดบ้านพราน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดนนทสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดป่าพุทธเมตตา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดหิมวันบรรพต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดโพธิวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดไทยสันติสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดเสาร์คีรีมาศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดอรุณทยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดสมสุธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดนิคมสุนทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดหัวอ่างสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดอรุโณทยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดโคกโบสถ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดบ้านใหม่พัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดโนนสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดป่าสมานมิตร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดป่าเขาโต๊ะ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดป่าหนองแรด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดป่าสามัคคี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดโคกกลาง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก
รายละเอียด


วัดอรัญวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านบอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดสว่างลำเพิญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดท่าอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดสระบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดสระกุด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดชัยศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดศิลาวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดคำศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดทุ่งสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดใหม่บ้านยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด


วัดสว่างโนนแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook