วัดใน จังหวัดนครนายก - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดนครนายก


วัดท่ามะปราง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดนาหินลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดเบญจภาศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ปากพลี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดหนองบัวขอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดหนองหัวลิงใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดขุมข้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดกลางโสภา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดตะเคียนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดเหล่าเดิ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดเนินหินแร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดฝั่งคลอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดคลองตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดดงแขวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดปทุมวงษาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดท่าแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดเกาะหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดสะแกซึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดจินดาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดเกาะโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดห้วยโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดเลาคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดพรหมเพชร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดเนินสะทอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดคลองใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดหนองสองห้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดป่าศรีถาวรนิมิต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดคลอง 14
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดทวีพูลรังสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดคลอง 1
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดกลางคลอง 30
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดอรุณฉายาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดประสิทธิเวช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดบุญเขตร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดใหม่พงษ์โสภณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดคลองเทพโลก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดอรุณรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดมาลัยรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดพลอยกระจ่างศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดปากคลองพระอาจารย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดจันทร์เรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดเตยน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดเข็มทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดคลองสาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดสุนทรพิชิตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดราษฎร์ประดิษฐ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดคลอง 24
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดอารีราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดอำภาศิริวงศ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดเชี่ยวโอสถ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดโพธิ์แทน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดบางปลากด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดธรรมสโรชวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook