วัดใน จังหวัดนครนายก - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดนครนายก


วัดจรูญเวสม์ธรรมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์
รายละเอียด


วัดอุดมธานี พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดพราหมณี พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดสุวรรณศิริ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดสันติวัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดมณีวงศ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดพระธรรมจักร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดใหม่บำเพ็ญผล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดดงละคร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดหนองทองทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดดอนยอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดเจดีย์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดท่าช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดนางหงษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดโบสถ์การ้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดใหญ่โพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดท่าทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดมงคลถาวร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดกุฏิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดอินทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดบุญนาครักขิตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดส้มป่อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดศรีเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดโพธินายก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดรังษีโสภณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดโพธิ์ไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดวังไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดบุ่งกระเบา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดใหญ่ทักขิณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดท่าข่อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดโคกลำดวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดเอี่ยมประดิษฐ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดวังปลาจีด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดเขาน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดเขาชะโงก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดสุตธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดหนองเตย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดธรรมปัญญา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดสำเร็จพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดกลางดอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดศรีจุฬา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดบางหอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดบางปรัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดโสภาประชาสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดศรีนาวา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดหนองจิก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดคีรีวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดสบกเขียว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดโคกกรวด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดหนองโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดท่าซุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดนาบุญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดตุมภรณ์รังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดบ้านบุ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดเขาราชสีห์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดโพธิ์งาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดเขานางบวช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดสวนหงษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook