วัดใน จังหวัดสระแก้ว - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสระแก้ว


วัดซับม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดโคคลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดไทยสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดป่าหนองผักแว่น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดคลองหินปูน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดหนองสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดคลองฝักมีด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดดอนดินแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดคลองตาสูตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดบ่อลูกรัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดมิตรไมตรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดคลองแก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดค่ายเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดหนองผักหนาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดเพชรพนานิคม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดโนนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดวังไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดหนองแก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดใหม่สระบุรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดประตูโขง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดร้อยไร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดนาเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดโนนประดู่ทรงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดท่าตาสีคงคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดทัพหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดตาหลังใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดหนองปรือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดคลองตะเคียนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดคีรีเขตพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดซับเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดแก่งสะเดา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดคลองพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดคลองใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดเขาตะกรุบพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดด่านชัยพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดคลองตะขบหวาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดทุ่งมหาเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดวังน้ำเย็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดคลองสารพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดมิตรสัมพันธ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดเขาป่าแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดเกศแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดภูเวียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดสวนป่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดวังแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดศรีเจริญทรัพย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดวังจำปี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดชัยณรงค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รายละเอียด


วัดวังสุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
รายละเอียด


วัดเขาแหลม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
รายละเอียด


วัดคลองเจริญสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
รายละเอียด


วัดถวายเฉลิมพระเกียรติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
รายละเอียด


วัดวังดารา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
รายละเอียด


วัดคลองยายอินทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
รายละเอียด


วัดวังทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
รายละเอียด


วัดคลองไม้เลี้ยงศรัทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
รายละเอียด


วัดร่มโพธิ์เงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
รายละเอียด


วัดซับทรายทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
รายละเอียด


วัดทรัพย์ภู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
รายละเอียด


วัดวังสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook