วัดใน จังหวัดสระแก้ว - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสระแก้ว


วัดสระแก้ว พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดสุขสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดทุ่งพระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดท่าเกษม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดหัวกุญแจ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดประชาสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดหนองนกกะเรียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดโคกเจริญสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดกิโลสาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดคลองศรีเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดกิโลสี่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดป่าระกำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดคลองน้ำเขียว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดคลองหอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดคลองปลาโด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดท่ากะบาก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดเนินสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดคลองผักขม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดคลองหมากนัด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดแสงจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดรีนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดเนินดินแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดหนองปัญหา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดเขาสิงโต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดใหม่เหล่ากกโก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดท่าระพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดเนินสวนอ้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดหนองไทรราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดศาลาลำดวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดสหกรณ์นิคมสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดท่าช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดวิหารธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดหนองหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดห้วยกระบอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดเขามะกา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดหนองลีซอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดคลองมะละกอใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดเนินไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดคลองคันฉอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดบะเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดใหม่ไพรวัลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดน้ำซับ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดหนองโสน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดแก่งสีเสียด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดโคกสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดใหม่ถาวร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดเนินผาสุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดทุ่งพลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดบ้านทัพพระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดเนินสง่างาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดทุ่งหินโคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดสี่แยก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดโคกสัมพันธ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดคลองหมี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดโคกนกขุนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดเขาข่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดคลองสมบัติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดหนองกะพ้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดราษฎร์นิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดคลองบุหรี่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook