วัดใน จังหวัดกาญจนบุรี - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดกาญจนบุรี


วัดโป่งกูป
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดเบญพาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดกระเจาบ่อยา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดรางสมอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดพังตรุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดบ่อระแหงคุณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดสระบ้านกล้วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดวังกุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดข้าวเบา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดห้วยกรด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดโกซ้ายเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดหนองจอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดศรีพนมเขต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดรางหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดตรีมิตรประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดคงคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดเขาจำศีล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดห้วยเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดสระสำเภาทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดหนองโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดห้วยสะพาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดวังรักราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดนาพระยา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดสันติธัมโม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
รายละเอียด


วัดพุน้ำเปรี้ยว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดดงเสลาเก่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดท่าสนุ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดหาดแตง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดศรีสวัสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดโป่งหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดสมเด็จ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดแก่งแคบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดถ้ำพุกุ้งเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดท่ากระดาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดพ่อขุนเณร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดหม่องกระแทะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดถ้ำพระธาตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดองหลุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดวังผาแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดไตรรงค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดนาสวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดถ้ำองจุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดศรีเกษตราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดองสิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดถ้ำผาพิรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดมัชฌิมาวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดบ้านน้ำมุด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดทุ่งนาวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดเกาะบุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดต้นมะพร้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดไทยชาวเขา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดเขาเหล็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดบ้านสามหลัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดภูกำแพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดปากลำขาแข้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดเขาโจดวิเวการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดน้ำพุพนาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดถ้ำเนรมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


วัดปลายดินสอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่กระบุ่ง อำเภอศรีสวัสดิ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook