วัดใน จังหวัดนครปฐม - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดนครปฐม


วัดโพธิ์งาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดทะเลบก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดห้วยม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดไผ่รื่นรมย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดทุ่งกระพังโหม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดสว่างชาติประชาบำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดดอนมะกอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดพุทธสันติธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดบ่อน้ำจืด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดดอนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดสระพัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดหนองปลาไหล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดหนองขามพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดสุวรรณรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดปลักไม้ลาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดนิยมธรรมวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดหนองศาลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดไร่แตงทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดหนองจิก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดปฐมโพธิญาณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดห้วยผักชี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดศาลาตึก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดประชาราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดวังน้ำเขียว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดสระสี่มุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดหนองหมู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดเจริญราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดดอนเตาอิฐ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดหนองกระทุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดหนองเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดสี่แยกเจริญพร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดสองห้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดอ้อน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดลาดหญ้าไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดท่าเสา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดปทุมทองสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดกำแพงแสน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดหนองโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดป่าศรัทธาธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดหนองกร่าง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดคลองตัน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดหนองแกเล็กสุวรรณาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดป่าอนาลโย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดสระมงคล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดสระน้ำส้ม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน
รายละเอียด


วัดหัวถนน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดดอนพุทรา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดสุขวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดสระสี่เหลี่ยม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดบ้านหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดหนองกระพี้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดลำลูกบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดลำเหย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดทุ่งสีหลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดตะโกสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดดอนตูม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดแหลมมะเกลือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดสามง่าม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
รายละเอียด


วัดกงลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook