วัดใน จังหวัดราชบุรี - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดราชบุรี


วัดหนองกระทุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดจอมบึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดรางม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดวาปีสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดพรหมธรรมนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดทุ่งกระถิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดหนองสีนวล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดโกรกสิงขร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดนิยมธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดพุแค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดนาสมอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดเขารังเสือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดหนองตาเนิด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดหนองไผ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดเขาปิ่นทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดสูงเนิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดถ้ำสิงโตทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดเขาผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดปากช่อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดถ้ำมงกุฎ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดชัฎใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดหนองนกกะเรียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดรางบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดหนองบัวค่าย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดป่าเขาสัมมะงา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดเบิกไพร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดหนองศาลเจ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดทุ่งแฝก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดรางเฆ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดแก้มอ้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดเขาแดน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดเทพประทานพร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดหนองปากชัฎ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดอัมพวันอรัญญวิเวก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
รายละเอียด


วัดบัวงาม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดสอนประดิษฐ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดพิทักษ์เทพาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดโคกบำรุงราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดสนามไชย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดดอนคลัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดโคกตับเป็ด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดเวฬุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดดำเนินสะดวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดโชติทายการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดราษฎร์เจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดปรกเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดอมรญาติสมาคม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดตาลเรียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดชาวเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดบ้านไร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดปราสาทสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดอุบลวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดหลักหกรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดตาลบำรุงกิจ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดใหม่สี่หมื่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดคูหาสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดเนกขัมมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด


วัดโคกหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook