วัดใน จังหวัดราชบุรี - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดราชบุรี


วัดมะขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดโพธิบัลลังก์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดโกสินารายณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดประชารังสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดยางหัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดดอนเสลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดท่าผา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดบ้านฆ้องน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดตาผา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดอัมพวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหัวหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดนครชุมน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดรับน้ำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดบัวงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหนองเสือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดบ้านโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดดอนตูม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดโพธิ์รัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดโคกหม้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดลาดบัวขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดรางวาลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหนองหญ้าปล้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดอุทุมพรทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดบึงกระจับ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหนองปลาดุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหนองกบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดสระตะโก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดชมภูพล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดมาบแค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหนองหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหนองปลาหมอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหัวโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหนองอ้อตะวันตก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหนองอ้อตะวันออก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหนองหูช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดจันทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดสัมมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดสระสี่มุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดไผ่สามเกาะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดเขาขลุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดเขาแจง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดโป่งยอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหนองไก่ขัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดปลักแรด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหุบกระทิง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดบางพัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดป่าปลักประดู่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดอริยวงศาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดป่าวิมุตยาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหมื่นปีวนาราม
สังกัด อนัมนิกาย
ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง
รายละเอียด


วัดหนองระกำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเขาถ้ำทะลุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเขาถ่านธรรมเสนานี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเขาถ้ำพระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดรางโบสถ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดบุรีราชวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดไพรสะเดา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดหนองบัวหิ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook