วัดใน จังหวัดราชบุรี - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดราชบุรี


วัดเขาถ้ำพระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดดอนทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดคุณสารหนองไร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดสันติการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเขาพระเอกสุวรรณคีรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดถ้ำยอดทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดทุ่งหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดสนามสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเขากิ่ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดถ้ำกิเลนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเขาหมอนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดหนองน้ำใส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดวิมลมรรคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดสุขวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดดาวลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดปากท่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดหนองสรวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดโคกพระราชธรรมเสนานี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดป่าไก่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดลานคาสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดไทรงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดยางคู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดวังปลาช่อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดท่ายาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดไทยประจัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดศรีพุยางวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดหินสีสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดห้วยศาลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเขาหลาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดมณีลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดวังมะนาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดหัวป่าพรหมสราภิรัต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดยางงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดวันดาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเขาช้างมงคลวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเลิศดุสิตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดราษฎร์สมานฉันท์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดหนองกระทุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดพิบูลวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดโพธิศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดห้วยยางโทน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดพุเกตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเขากูบอินทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดนาคอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดเขาพุนก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดป่าหนองโกเจริญธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดห้วยต้นห้าง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดอ่างหิน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ
รายละเอียด


วัดแจ้งเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง
รายละเอียด


วัดศรัทธาราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง
รายละเอียด


วัดคลองขนอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง
รายละเอียด


วัดเพลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง
รายละเอียด


วัดเวียงทุน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง
รายละเอียด


วัดหนองเกษร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง
รายละเอียด


วัดเกาะศาลพระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง
รายละเอียด


วัดสวนผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
รายละเอียด


วัดบ่อหวี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook