วัดใน จังหวัดราชบุรี - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดราชบุรี


วัดท้ายเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดพิกุลทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเกาะเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดบางกระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเทพอาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดศรีชมพู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดโรงช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเขาเหลือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองน้ำขุ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดห้วยไผ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดอรุณรัตนคีรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองกระทุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดหินกอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองตาหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดทุ่งน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดห้วยปลาดุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดใหญ่อ่างทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ดก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดห้วยชินสีห์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดไผ่ล้อม (เก่า)
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเขาน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดท่ามะเฟือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดดอนตลุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเกาะลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดราชสิงขร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเขากรวด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดห้วยตะแคง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเขาถ้ำกรวย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเขาวังสดึงษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดโสดาประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเขางู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเจติยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดทุ่งตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดห้วยหมู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดพญาไม้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดศิริเจริญเนินหม้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดบางลี่เจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดสุรชายาราม พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเกตุน้อยอัมพวัน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเหนือวน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดญาณสัมปันนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเขานกกระจิบ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดลาดเมธังกร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดตรีญาติ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดประเสริฐราษฏร์รังสรรค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดท่าโขลง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดบางสองร้อย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดเขาถ้ำกุญชร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดอรัญญิกาวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดอมรินทราราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม
รายละเอียด


วัดมณีโชติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม
รายละเอียด


วัดจอมปราสาท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook