วัดใน จังหวัดเพชรบุรี - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเพชรบุรี


วัดไทรย้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดมฤคทายวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดห้วยทรายใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดราษฎร์เจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดชะอำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดหนองแจง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดโพธิ์สุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดป่าวิสุทธิคุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดหนองเผาถ่าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดไตรรัตน์เจริญผล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดไร่มะม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดนายาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนายาง อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดคลองสายหนึ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนายาง อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดเทพประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนายาง อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดโตนดหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดสมุทรคาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดอ่างหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดช้างแทงกระจาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดหนองศาลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดทุ่งจับญวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดหนองขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดถ้ำแจง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดนิคมวชิราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดหุบกะพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดหนองตาพต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดเนรัญชราราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดสุวรรณมาศมงคล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดหนองหงษ์พัฒนา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ
รายละเอียด


วัดยางชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดหนองเขาอ่อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดสารหิตาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดท่าคอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดชลธราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดเกษมสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดเขื่อนเพชร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดวิบูลย์ประชาสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดเขาปากช่อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดป่าชลประทานราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดห้วยตะแกละ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดท่าลาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดหนองเตียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดศรีชุมแสงบุญญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดดอนเตาอิฐ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดอรัญญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดตาลกง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดหนองหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดบางประจันต์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดแม่ประจันต์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดหนองจอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดหนองบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดหุบเฉลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดเขากระปุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดหนองเอื้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดโป่งเกตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดหนองโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดหนองตาฉาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดพุมะคำสามัคคี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
รายละเอียด


วัดบรรพตาวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook