วัดใน จังหวัดเพชรบุรี - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเพชรบุรี


วัดโคมนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม
รายละเอียด


วัดพิกุลแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม
รายละเอียด


วัดอุตมิงคาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
รายละเอียด


วัดต้นสน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
รายละเอียด


วัดในกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
รายละเอียด


วัดลักษณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
รายละเอียด


วัดศีรษะคาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
รายละเอียด


วัดในปากทะเล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม
รายละเอียด


วัดนอกปากทะเล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม
รายละเอียด


วัดสมุทรธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม
รายละเอียด


วัดสมุทรโคดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม
รายละเอียด


วัดป่าเขารักษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดเขาชมพู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดลิ้นช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดยางน้ำกลัดเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดพุพลู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดยางน้ำกลัดใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดวังหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดห้วยรางโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดเขาบันได
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดหนองไผ่เจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดสระสี่มุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดหนองหญ้าปล้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดจะโปรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดอ่างศิลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดเขากระทิง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดพุตะเคียน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดวังพุไทร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


วัดศีลคุณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดบ้านบน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดดอนทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดเทพประชุมนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดเขาพระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดบ้านกล้วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดกุฎิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดโพธิ์งาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดสระพัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดสวนโมก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดหนองส้ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดเขานาควิวัฒน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดหนองชุมพล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดคูหาบรรพต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดพวงมาลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดพุม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดมณีเลื่อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดคีรีวงก์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดหนองปรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดเวฬุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดหนองปลาไหล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดเขาสมอระบัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดกุญชรวชิราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดห้วยโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดกาจับศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดพระธาตุศิริชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดเขาย้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดท้ายตลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดห้วยหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดป่าเขากลิ้ง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด


วัดทรงธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook