วัดใน จังหวัดนครศรีธรรมราช - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดนครศรีธรรมราช


วัดแหลมตะลุมพุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดสุเทพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดบางอุดม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดโคกมะม่วง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดมหิสสราราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดกัลยานฤมิต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรมวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดหัวเกาะรุ้ง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดรัตนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดรามประดิษฐ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดบางพระ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดเกาะจาก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง
รายละเอียด


วัดพระพรหม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาพรุ อำเภอพรพรหม
รายละเอียด


วัดมัชฌิมภูมิวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดทะเล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดคลองเมียด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดศรีวิชัยพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดคงคาวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดทอนหงส์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดโยธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดกำแพงถม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดหลวงครู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดป่ายางประดู่หอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดเขาขุนพนม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดอินคีรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดอินทคีรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดท้าวโทะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดพรหมโลก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดสะบ้าย้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดเขาปูน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดสากเหล็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดโทเอก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดป่ากิ่ว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดโท
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี
รายละเอียด


วัดแพร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดสาคูใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดเลียบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดเชิงแตระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดราษฎร์เจริญวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดท้ายสำเภา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดป่าตอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดห้วยระย้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดโพธินิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดท่าช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดกัตสัทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดมะม่วงขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดคันนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดหนองแตน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดมะม่วงตลอด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดไสมะนาว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดป่าห้วยพระ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดพรุ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดพระเพรง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
รายละเอียด


วัดสุวรรณคีรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน
รายละเอียด


วัดห้วยกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน
รายละเอียด


วัดศรีมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน
รายละเอียด


วัดโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook