วัดใน จังหวัดนครศรีธรรมราช - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดนครศรีธรรมราช


วัดพัทธเสมา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
รายละเอียด


วัดน้ำรอบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
รายละเอียด


วัดวังหงส์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
รายละเอียด


วัดเจดีย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
รายละเอียด


วัดลานสกา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
รายละเอียด


วัดคีรีกันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา
รายละเอียด


วัดเชิงผาวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา
รายละเอียด


วัดไทรงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา
รายละเอียด


วัดในปุดกาญจนาคีรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
รายละเอียด


วัดเบิก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฉลอง อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฉลอง อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดคงคาเลียบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฉลอง อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดสุธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฉลอง อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดเจดีย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฉลอง อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดมณีประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดหนองเต่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดกุมแป
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดถ้ำเทียนถวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดชนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดปัญณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดสุชน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดสระสี่มุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิชล อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดเขาพนมไตย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิชล อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดดอนศาลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิชล อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดเขาตาสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิชล อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดจอมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิชล อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดประทุมทายการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิชล อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดเกล็ดแรด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีขีด อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดเขาน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดเทพราช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเทพราช อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดวังหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดศิลาชลเขต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดชนสังขรณพิจิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดขรัวช่วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดสโมสรสันนิบาต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดดอนนนท์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดกลางพัฒนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสิชล อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดวิเวกรัตนธัชมุนี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสิชล อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดชมเพชรวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดธารน้ำฉา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเทพราช อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดคงคาวดี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดปากด่าน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล
รายละเอียด


วัดคีรีน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดควนชะลิก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดผาสุการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดโคกพิกุล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดอู่แก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดหัวค่าย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดโคกยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดหัวช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดเสาธง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดพัทธสีมา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดบ้านด่าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดบ้านราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดบ่อโพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดหรัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดรามแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดคลองแดน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดปากระวะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร
รายละเอียด


วัดฉิมหลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook