วัดใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วัดสันติวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดบ่อพุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดแหลมสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดบุณฑริการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดบางรักษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดราชธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดละไม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดสำเร็จ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดนาราเจริญสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดสมุทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดประเดิม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดคุณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดพระเจดีย์แหลมสอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดศรีทวีป
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดคงคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดน้ำตกหินลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดภูเขาทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดหน้าพระลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดศรีสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


สำนักสงฆ์เขาป้อม
สังกัด มหานิกาย
อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


สำนักสงฆ์หินลาดพังกา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย
รายละเอียด


วัดเจริญประชาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา
รายละเอียด


วัดทับใหม่พัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา
รายละเอียด


วัดควนสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา
รายละเอียด


วัดอรัญคามวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา
รายละเอียด


วัดคีรีธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา
รายละเอียด


วัดเพ็งประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
รายละเอียด


วัดดอนพยอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
รายละเอียด


วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดท่าอู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดควนยูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดซอยสิบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดศานติไมตรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดภูธรอุทิศสิทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดแหลมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดธาราวดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดบุญบันเทิง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดโพธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดพระโยค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดโพหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดท่าทองใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดโพธิ์นิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดบางขยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดประสิทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดโชติการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดบางใบไม้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดชลธาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดพุทธบูชา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดนิคมธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดกลางใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดหน้าเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ปักษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดมะปริง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดบ้านใหม่พัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด


วัดสมหวัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook