วัดใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วัดโพธิ์ไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดชุมแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดบัวงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดจำปา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดโบสถ์พัทธสีมา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดเวียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดบึงลัฎฐิวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดไก่จ้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดสะตือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดหัวหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดถลุงเหล็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดยางนม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดสฎางค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดตำหนัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดจงกลณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดมะขามโพลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดแคท่าเรือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดไม้รวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดหนองแห้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดดอนกระสังข์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดบ้านร่อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดแคอรัญญิก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดวังแดงเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดบึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดวังแดงใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดศักดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดศาลาลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดนางคุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดพุฒาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดทุ่งมล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดบ้านแถว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดสามเรือน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดเทพคันธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดโพธิ์เอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดบางม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดบ้านราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดรามพงศาวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
รายละเอียด


วัดทองทรงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดเสด็จ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดคลองน้ำชา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดดงหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดสีจำปา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดมเหยงค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดร้อยไร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดกุฎีกรุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดนครหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดใหม่ชุมพล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดพร้าวโสภณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดมหาพล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดเทพจันทร์ลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดตะโหนด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook