วัดใน จังหวัดสระบุรี - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสระบุรี


วัดตอยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
รายละเอียด


วัดบ้านครัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
รายละเอียด


วัดป่าแหน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
รายละเอียด


วัดหนองระกำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
รายละเอียด


วัดคลองบุญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
รายละเอียด


วัดหนองโดน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
รายละเอียด


วัดโคกสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
รายละเอียด


วัดศรีนวลตอยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
รายละเอียด


วัดสูงยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดบ้านกอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดประดิษฐ์ธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดลาดเขาปูน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดสุนันทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดท่าวัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดเพลียขวา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดผึ้งรวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดแพะโคก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดห้วยหินขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดประสิทธิ์พรชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดหนองหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดพุแค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดโคกดินแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดหน้าพระลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดคุ้งเขาเขียว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดถ้ำวิมานแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดซอย 6 ขวา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดซอยสิบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดคีรีวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดมงคลชัยพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดห้วยบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดป่าคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดหนองม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดสาธุประชาสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดเขาดิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดเขาดินเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดถ้ำเจริญสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดศรัทธาประชากร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดป่าดำรงธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด


วัดโนนสภาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดทุ่งสาริกา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดกุดนกเปล้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดโคกเพ็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดเจริญราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดโตนด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดป่าสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดท่าเยี่ยม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดห้วยลี่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดหนองบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดตลิ่งชัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดตะกุด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านกล้วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดสะตือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดท่าพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดหงษ์ดาราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดสุวรรณคีรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดปากข้าวสารเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดปากข้าวสารใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านอ้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด


วัดเจดีย์งาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook