วัดใน จังหวัดอ่างทอง - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดอ่างทอง


วัดทางเรือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดห้วยโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดกำแพงมณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดแปดแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดกลางราชครูธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดหัวตะพาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดฝาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดวิเศษไชยชาญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดขุมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดราชสกุณา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดวันอุทิศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดไผ่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดต้นทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดใหม่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดมงคลธรรมนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้
รายละเอียด


วัดหัวทุ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้
รายละเอียด


วัดไผ่แหลมธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้
รายละเอียด


วัดหนองกร่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้
รายละเอียด


วัดศรีสุขเกษม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้
รายละเอียด


วัดเกษทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้
รายละเอียด


วัดสามโก้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้
รายละเอียด


วัดสามขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอบทม อำเภอสามโก้
รายละเอียด


วัดวงษ์สุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอบทม อำเภอสามโก้
รายละเอียด


วัดท่าชุมนุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้
รายละเอียด


วัดโบสถ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้
รายละเอียด


วัดอ่างทอง วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดโคศุภราช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดจำปาหล่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดเสาธงทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดสุวรรณเสวริยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดตาลเจ็ดช่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดต้นสน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดโล่ห์สุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดสนามชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดกระทุ่มราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดรุ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดอรัญญิกาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดไพรวัลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดสุธาดล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดบ้านอิฐ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดมธุรสติยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์วงษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดไชยสงคราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดแม่นาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดคลองห้วยโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดไทรย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดดอนกระดี่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดลิ้นทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดมหาดไทย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดโบสถ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดท้ายย่าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดไผ่ล้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดจันทร์นิรมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดดาวดึงษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook