วัดใน จังหวัดอ่างทอง - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดอ่างทอง


วัดเชิงหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดจันทรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดท้องคุ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดโพสะโสภณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดราชปักษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดปลดสัตว์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดหัวสะแกออก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดหัวสะแกตก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดริ้วหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดรางฉนวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดหนองยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดจันทร์มณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดหมื่นเกลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดวังน้ำเย็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดเรไร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีบัวทอง อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดบ้านพราน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดบ้านแก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดแก้วกระจ่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดสีบัวทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดหลวงวัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดเขาบวช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดทองเลื่อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดพวงทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดแสวงหา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดบ้านเพชร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดคำหยาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทองนอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดทางพระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดท่าโขลงกิตติยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดเกาะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดท่าอิฐ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดสามประชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดบ้านสร้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดยางทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดงิ้วราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดยางซ้าย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดศรีกุญชร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดม่วงคัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดลั่นทม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์เอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์เกรียบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดบ้านกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดจุฬามุนี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดท่าสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดเขาแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดทองกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดยางมณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดสุวรรณราชหงษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดขวิด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด


วัดป่ามุนี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook