วัดใน จังหวัดชัยนาท - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดชัยนาท


วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดศรีมณีวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดพิกุลงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดศรีสิทธิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดดอนสนวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดบุญประชาวิทยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดโรงช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดโพธิ์นิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดหัวยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดจวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดสำเภาแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดหนองม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดโคกแจง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดคลองกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดธรรมขันธ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดศรีเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดหางแขยง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดหัวถนน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดหางน้ำสาคร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดท่าอู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดหนองตาตน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดหนองกระทุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดอู่ตะเภา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดโพธิพิทักษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดหัวหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดศรีอินทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดป่าสัก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดดอนแตง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
รายละเอียด


วัดบ่อแร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดหนองจิก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดราษฎร์นิธิยาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดศรัทธาราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดสุวรรณโคตมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดปากคลองมะขามเฒ่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดหนองพญา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดหนองน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดวังหมัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดหนองสระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดราษฎร์สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดสระใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดหนองกะเบียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดหนองโสน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดสิงห์สถิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดพานิชวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดศรีชัยวัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดท่านจั่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดหนองแก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดทรงเสวย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดดอนตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดโคกสุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดปทุมธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดกะทง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดบำรุงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดดงไร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดดอนเจดีย์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดบ้านโคกสุก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด


วัดดอนตูมกมลาวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook