วัดใน จังหวัดสิงห์บุรี - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสิงห์บุรี


วัดตะโกรวม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดวังกะจับ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดกลางท่าข้าม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดสาธุการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดพระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดประดับ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดสี่เหลี่ยม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดโพธิ์เก้าต้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดยายสร้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดขุนสงฆ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดหนองกระทุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดดอนตะโหนด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดบ้านกลับ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดราษฎร์บำรุงหนองลี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทะเลใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดคลองระมาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดฟูก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดสิงห์สุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดโพธิ์สังฆาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดโพสังโฆ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน
รายละเอียด


วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง
รายละเอียด


วัดเสมาทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง
รายละเอียด


วัดโบสถ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง
รายละเอียด


วัดวิหารขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง
รายละเอียด


วัดเสาธงหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง
รายละเอียด


วัดจำปาทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง
รายละเอียด


วัดโสภา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง
รายละเอียด


วัดหนองโขลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดหนองชะโด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดบ้านจ่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดดงบ้านกร่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดกิ่งประดิษฐ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดกลางชูศรีเจริญสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดห้วยเจริญสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดธรรมเจดีย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดสระแจง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดคีมราษฎร์ศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดน้อยนางหงษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดท่าวนธรรมรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดประสิทธิ์คุณากร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดดอนไผ่ใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดโพธิ์สุทธาลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดโพธิ์รัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดโพธิ์หอมสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดดอนกะเชา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดพระปรางค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดสุขใจดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดแหลมคาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดสะเดา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดวังขรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดช่องลม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดชันสูตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดหลังสระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดน้ำผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดดาวเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
รายละเอียด


วัดม่วงชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook