วัดใน จังหวัดเพชรบูรณ์ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเพชรบูรณ์


วัดใหม่ศรีบุญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดโรงบ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดยางงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดปากตกสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดทรัพย์ศรีทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดทรัพย์มะขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดบ้านวังเหว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดลำพาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดคลองยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดขอนยางขวาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดบ้านกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดเนินวงแหวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดโคกสง่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดวังสะตือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดวังโบสถ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดนิลาวรรณประชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดนาข้าวดอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดไทรทองเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดเขาชุมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดสระหมื่นเชียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดอีสานสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดหนองไผ่พิทยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดใหม่สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดหนองไผ่ใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดคลองยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดป่าประชานิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดเขาดิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดประชาบำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดราษฎร์ศรัทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดเขาถ้ำโถ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดใหม่สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดอภัยมณีรัตน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดปู่เจ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดจันทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดบ้านสระเกษ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดเพชราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดซับตะเคียนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดซับชมพู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดเพชรศิลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดนาเฉลียง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดป่าบ้านหัวโตก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดซับชมภู
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดป่าภูริทัตตภักดี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดศิวาพิชญาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดป่าวังสัจจธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดทองพัฒนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดแสงธรรมกาญจนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดวิมุตตาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดป่าสระแก้ว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดป่าเกษมสุข
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
รายละเอียด


วัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
รายละเอียด


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
อำเภอหล่มสัก
รายละเอียด


วัดซำภูวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
รายละเอียด


วัดค้องาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
รายละเอียด


วัดโนนสว่างสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
รายละเอียด


วัดเทวราชกุญชร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
รายละเอียด


วัดโนนป้องวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
รายละเอียด


วัดศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook