วัดใน จังหวัดสุโขทัย - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสุโขทัย


วัดสิงห์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดปรักรัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดป่ารัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดแก่งหลวงมงคลธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดคลองตะเข้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดกกแรต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดกงไกรลาศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดสงฆาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดเนินหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดท่าทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดใหม่วังอีไพร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดโพธิ์หอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดดงเดือย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดดงยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดข่อมตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดหางตลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดน้ำเรื่อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดปทุมวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดเสาหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดท่าฉนวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดหนองบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดบ้านกร่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดขวาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดเกตุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดบึงครอบศรัทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดใหม่โพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดใหม่สุขเกษม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดเต่าทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดใหม่ไทยบำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดอินทรีย์ศรีสังวร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดเนินกระชาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดทุ่งเนินพะยอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดหนองตูม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดดอนสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดศรีเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดดอนประดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดคุ้งยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดดอนแค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดโบสถ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดเสาหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดประกาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดหนองบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดเกาะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดตระพังละมุด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดป่ารัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดป่ามะม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
รายละเอียด


วัดทุ่งยั้งเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดลาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดดุสิตดาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดบึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดบึงภูเต่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดนากาหลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดหมอสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดเชิงคีรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดขุนนาวัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดใหม่โพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดลานเอื้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดวังเงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดน้ำพุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด


วัดนาสระลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook