วัดใน จังหวัดลำพูน - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดลำพูน


วัดรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดบ้านเหล่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดหนองบุญชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดเจดีย์สามยอด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดบ้านเรือน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดศรีชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดต้นแก้วอธิวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดบ้านก้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดหนองผำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดท่าต้นงิ้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดธรรมสังเวช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดพานิชสิทธิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดป่าซางงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดบ้านล้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดหนองหอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดอินทขิล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดฉางข้าวน้อยใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดป่าตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดสะปุ๋งน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดบ้านไร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดสะปุ๋งหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดท่ากอม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดม่วงน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดพระเจ้าทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดช้างค้ำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดหนองสร้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดสันกำแพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดพระนอนม่อนช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดบ้านหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดตีนดอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดมะกอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดกอม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดดอนตอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดป่าเหียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดหนองเงือก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดป่าบุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดดอนน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดป่าแดด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดแม่แรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดศรีมงคลต้นผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดดอนหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดป่ารัชดาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดผาเงิบพนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดหนองดู่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดเกาะกลาง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดก้อยืน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลก้อ อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดก้อทุ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลก้อ อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดป่าคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงดำ อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดบ้านบวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงดำ อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดห้วยหญ้าไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงดำ อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดปางส้าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงดำ อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดนาเลี่ยง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทราย อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดแม่หว่างลุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทราย อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดผาลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทราย อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดบ้านฮั่ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทราย อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดแม่หว่างต้นผาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทราย อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดนาทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทราย อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดแม่หว่างบน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทราย อำเภอลี้
รายละเอียด


วัดพระบาทผาผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทราย อำเภอลี้
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook