วัดใน จังหวัดเชียงใหม่ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่


วัดหนองก้นครุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดเมืองวะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดขัวสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดเมืองเล็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดหัวฝาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดห้วยแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดร่มหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสหกรณ์นิคมหัวงาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดบ้านโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดหนองมะจับ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดศรีงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดศรีทรายมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดหนองแสะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดขัวมุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสบแฝก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดแม่แฝก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดวังขุมเงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดเจดีย์แม่ครัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดทิพวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดห้วยบงวัฒนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสันควงคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดศรีรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดดอนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดต้นแหนหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดท่าวังพร้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดป่าลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดบุญนาค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดศรีอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดกลางทุ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดสุพรรณรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดสบหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดช่างกระดาษ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดก่อเก๊า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดตลาดแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดท่าจำปี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดท่าสา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดหัวริน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดป่าชี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดป่าไม้แดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดพนัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดปราสาท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดร้องส้มป่อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดดอนแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดทุ่งเกี๋ยง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดศรีอุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดโรงวัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดใหม่หัวฝาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดจอมแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดห้วยโท้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดหนองหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดน้ำบ่อหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดป่าตึงโรงวัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดสามหลัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดร้องธาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook