วัดใน จังหวัดเชียงใหม่ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่


วัดต้นกอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดเวฬุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดสามหลัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดปวงสนุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดป่าสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดร้องธาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดศรีนวรัฐ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดสันห่าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดท้องฝาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดหางดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดกิ่วแลน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดร้องขุ้ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดธรรมชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดท่าเดื่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดบ้านสัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดบ้านเปียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดต้นงิ้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดบ้านดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดท่าโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดอุโบสถ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดแสงสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดสันคะยอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดสันทรายมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดทุ่งตูม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดป่าจู้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดหนองอึ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดข่วงมื่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดพระบาทยั้งหวีด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดทุ่งปุย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดมะขามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดต้นแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดควรนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดม่วงพี่น้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดมะขุนหวาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดป่าซาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดหนองเต่าคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดส้มป่อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดพระเจ้าสององค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดป่างิ้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดศรีเกิด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดหนองปึ๋ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดกู่คำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดกิ่วแลหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดต้นผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดร้องสร้าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดมะกับตอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดต้นโชค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดบ้านกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดสันป่าตอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดอุเม็ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดหนองพันเงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดศรีปันเงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดคันธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดอุโบสถ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดพระบาททุ่งอ้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดห้วยส้ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดบุปผาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดสันคอกช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด


วัดทรายมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook