วัดใน จังหวัดเชียงใหม่ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่


วัดใหม่หนองหอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
รายละเอียด


วัดป่าลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
รายละเอียด


วัดห้วยบง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
รายละเอียด


วัดพระป่า
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
รายละเอียด


วัดป่าสวนธรรมรส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
รายละเอียด


วัดป่าสันติสุข
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
รายละเอียด


วัดสันติสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดบ้านไร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดผาจุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดเด่นคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดพระธาตุม่อนจอมธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดดอยเต่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดบ้านชั่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดวังหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดแปลงห้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดบ้านบงตัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดท่าเดื่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดบ้านโท้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดหล่ายแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดบ้านน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดพิงคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดบ้านแอ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดศรีพิงค์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดปัจฉิมการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดประถมการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดฉิมพลีวุฒาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดบ้านโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดท่าครั่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า
รายละเอียด


วัดคงคานิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดหัวนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดสวนชา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดบ้านลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดประทุมมาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดสุนทราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดม่วงชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดศรีถ้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดโสภณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดสุนทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดนันทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดสันต้นดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดต้นส้านสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดโสตยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดป่าดอยธรรมประทีป
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดท่าสะแล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดต้นรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดปัณณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดปางผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดชยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดสระนิคม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดม่วงคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดคูหาวารีเกษม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดเสาหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดเจดีย์งาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook