วัดใน จังหวัดเชียงใหม่ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่


วัดปางผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดท่าสะแล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดต้นรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดสระนิคม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดม่วงคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดเจดีย์งาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดเสาหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดอุทกวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดคงคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดห้วยโจ้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดดงป่าลัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดหาดสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดสันต้นเปา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดดงผักแค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดศรีบัวเงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดอุดมมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดเวียงไชยปราการ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดดอยเวียงน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดเทพนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดคยานุสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดโป่งทรายคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดเชียงยืน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดเหมืองแร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดพรหมจริยาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดสุคันธวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดพระธาตุดอยแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดแม่งอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดห้วยห้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดทุ่งจำลอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดชัยเกษม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดล้องอ้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดวิเวกการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดสันดินแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดสันปูเลย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดเทพประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดหนองยาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดแม่สูน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดวาฬุการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดมธุราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดปิตยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดธัมมิกาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดถ้ำห้วยบอน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดป่ากิ่วดู่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดป่าหนองบัวคำ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดสันติวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดป่าสันกลางพัฒนา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
รายละเอียด


วัดทุ่งหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าจี้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดบ้านหม้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่างิ้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดหนองปลามัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดโล๊ะป่าตอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสันขวาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดถ้ำดอกคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดพระเจ้าล้านทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดน้ำแพร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดทุ่งน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าลัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าฮิ้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook