วัดใน จังหวัดเชียงใหม่ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่


วัดโป่งงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดบ้านดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดห้วยกุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสันคะมอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดต้นรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดทุ่งกู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสันถนน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดต้นกอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าตุ้มดอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดทุ่งห้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าตุ้มโห้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดดอยใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดม่วงถ้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดท้าวพญาผาบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสันปอธง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดพระธาตุขุนโก๋น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดโล๊ะปูเลย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าไหน่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดม่วงคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสันยาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสันต๊ะผาบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดบ้านเหล่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสันกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดพระธาตุกลางใจเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดหนองครก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสันปง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดบ่อเต่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดขามสุ่มป่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดท่ามะเกี๋ยง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสันทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดห้วยส้าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดหนองปิด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสหกรณ์แปลงสอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดห้วยบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดเขื่อนผาก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดขามสุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดแม่กอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าเสี้ยว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดหนองอ้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดกลางเวียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าสหธรรมิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดห้วยงู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดม่อนหินไหล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดแม่ปั๋ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดประดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสันกำแพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดทุ่งบวกข้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดผาแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดห้วยทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดแม่แพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดโป่งบัวบาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดพระเจ้าตนหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดแม่แวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดแม่เหียะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดบ้านล้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดหนองบัวไชยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าแขม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดแม่พวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook