วัดใน จังหวัดเชียงใหม่ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่


วัดบ้านหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดพระธาตุดอยเวียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดประตูโขง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดดงมะไฟ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดทุ่งแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าห้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสันนาเม็ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดศรีมหาโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดกู่เบี้ย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดสันบัวนาค
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดดงป่าดะ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดป่าอาจารย์มั่น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดดอยแม่ปั๋ง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดนิคมสหกรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดเจติยบรรพต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
รายละเอียด


วัดศรีรัตนวาฏคีรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดยั้งเมิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดศรีดอนมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดอังคาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดแม่เลย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดทุ่งล้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดโป่งปะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดบ้านป้อก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดศาลาโป่งกวาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดต้นตัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดแม่แพะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดต้นลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดสะเมิง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดแม่สาบเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดทรายมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดป่ากล้วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดแสนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดแม่สาบใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดกองขากน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดท่าศาลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดกองขากหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดน้ำริน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดรุ่งอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดปางเติม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดแม่ตุงติง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดงาแมง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดทุ่งยาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดงิ้วเฒ่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดอมลอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดต้นผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดแม่ขาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดหาดส้มป่อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
รายละเอียด


วัดหนองโค้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดสันมะฮกฟ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดสันป่าแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดสันป่าค่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดบวกเป็ด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดต้นเปา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดบ่อสร้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดต้นผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดพระป้าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดดอนมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดสันโค้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดทรายมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook