วัดใน จังหวัดเชียงใหม่ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่


วัดสันก้างปลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดชัยชนะมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดบ้านโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดบวกค้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดน้ำล้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดช่างเพี้ยน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดบ้านลื้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดบ่อหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดป่าตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดร้อยพร้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดร้องกองข้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดกอสะเลียม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดย่าพาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดม่วงม้าใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดร้องวัวแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดลังการ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดน้ำจำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดม่วงเขียว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดม่วงม้าเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดวังธาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดสันกลางใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดบ้านมอญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดสันกลางเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดสีมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดป่าเห็ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดสันใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดสันกำแพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดป่าแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดจันทรวิโรจน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดบ้านน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดคำซาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดสันติวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดมะขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดหนองแสะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดล้านทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดดอยซิว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดแม่ตาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดทุ่งต้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดป่าตึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดสันข้าวแคบกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดแม่ผาแหน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดป่าตึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดศรีออนใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดป่าห้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดป่าแงะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดจันทะธรรมรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดเชียงแสน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดอรุณโชติการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดบ้านโห้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดป่าเปา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดดอนปีน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดแช่ช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดจันทรังษีบุญญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดกฤษณา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดดงขี้เหล็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดสิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดปูคาเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดปงป่าเอื้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดปูคาใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook