วัดใน จังหวัดเชียงใหม่ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่


วัดปูคาใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดป่าสักน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดต้นเปาสันดินกี่หนา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดโรงธรรมสามัคคี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
รายละเอียด


วัดดอยแท่นพระผาหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดเมืองขอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดหนองอุโบสถ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดป่าเหมือด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดหนองเต่าคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดป่าแดด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดแม่แก้ดน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสันคะยอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดแม่ย่อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสันทรายมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสันทรายหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดบ้านท่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดข้าวแท่นน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดป่าลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดข้าวแท่นหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสันนาเม็ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดร้องสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดแม่กวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดคอกหมูป่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดป่ากล้วยท่ากุญชร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดหลักพัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสันหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดต้นสาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสันป่าค่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดพยากน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสันต้นเปา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดแม่คาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดท่าทุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสันพระเนตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสันศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดหนองไคร้หลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดท่าเกวียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดฟ้ามุ่ย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดต้นจันทน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดนางเหลียว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสันป่าสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดมงคลเศรษฐี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดแม่แก้ดหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดศรีทรายมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดแม่โจ้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดสิริมงคลบุญญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดทุ่งหมื่นน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดห้วยเกี๋ยง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดทุ่งป่าเก็ด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดป่าบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดแม่เตาไห
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดวิเวกวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดหนองแหย่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดร้องเม็ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดบ้านดงเจริญชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดทุ่งข้าวตอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดพระบาทตีนนก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดบวกเปา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดใหม่ชลประทาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด


วัดหนองบัวเธียรสิริ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook