วัดใน จังหวัดอุดรธานี - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดอุดรธานี


วัดเขาทองคำ
สังกัด มหานิกาย

รายละเอียด


วัดบรมสมภรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดป่าหนองโน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดใหม่โพนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดเกษมสันตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดดงบัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดสันติพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดวิชัยวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดดงธาตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดศิริวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดเจริญศรัทธา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดมงคลนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดนิคมพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดสังคมวิทยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดป่าห้วยเชียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดแก้วสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดดงสคูห์วิทยา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดมงคลนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดบวรพุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดโนนอุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดศิริชัยวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดบ้านเหล่าตำแย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดสว่างพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดบ้านผังสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดนาสีนวล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดศรีวิไลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดศรีจันทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดนิโครธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดใหม่เชียงคง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดโนนม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดบวรรัตนคุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดโนนแดงพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดอุดมวิทยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดสามัคคีศรีวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดประชานิยมพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดศรีสระแก้ววนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดบูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดวิสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดถ้ำเต่าสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดดงหัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดเดชสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดศรีชมชื่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดศรีสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดวิริยกิจพิศาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ไทรสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดอรัญญาจันทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดป่าเวฬุวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดสระบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดโพนยอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดธาตุยางชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดศรีสุธรรมมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดพัฒนวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ
รายละเอียด


วัดเรียบทายราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook